Hotline: 0941068156

Thứ sáu, 08/12/2023 00:12

SELECT `object`.`id`, `object`.`title`,`object`.`canonical`, `object`.`image`, `object`.`created`, `object`.`viewed`, `object`.`description`, `object`.`short_description`, (SELECT fullname FROM user WHERE user.id = object.userid_created) as user_created, (SELECT title FROM article_catalogue WHERE article_catalogue.id = object.catalogueid) as catalogue_title, (SELECT count(id) FROM comment WHERE comment.detailid = object.id AND comment.module = 'article') as comment FROM `catalogue_relationship` as `att` INNER JOIN `article` as `object` WHERE `att`.`module` = 'article' AND `att`.`moduleid` = `object`.`id` AND (`att`.`catalogueid` = 120) AND `object`.`publish_time` <= "2023-12-08 00:12:24" AND `object`.`publish` = 0 AND `object`.`alanguage` = 'vietnamese' GROUP BY `att`.`moduleid` ORDER BY `object`.`updated` desc, `object`.`id` desc LIMIT 0 , 30

Tin nóng

Gần 30 cổ thụ trên cả nước đủ điều kiện công nhận Cây Di sản Việt Nam

Phát hiện 8.350 vụ vi phạm về môi trường trong 5 tháng đầu năm

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Thứ sáu, 08/12/2023

Bảo vệ môi trường

Web đang chạy kỹ thuật
Zalo phone Hotline