Hotline: 0941068156

Thứ ba, 26/09/2023 13:09

Tin nóng

Phát hiện 8.350 vụ vi phạm về môi trường trong 5 tháng đầu năm

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Thứ ba, 26/09/2023

Đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Thứ hai, 25/10/2021 15:10

Trong năm 2021, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), tuyên truyền nét đẹp văn hóa và các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng lối sống, ứng xử văn minh trong gia đình, cộng đồng và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm, giảm bớt những hiện tượng phản cảm trong văn hóa ứng xử, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Trong năm 2021, Cục Văn hóa cơ sở sẽ xây dựng phim phóng sự tuyên truyền trên Kênh truyền hình với chủ đề "Nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn, bản ở khu dân cư". Trong đó, giới thiệu những nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn bản ở khu dân cư như: lòng yêu nước, oyêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, sản xuất... đã được gia đình, dòng họ ở Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Giới thiệu mô hình gia đình, dòng họ, thôn bản tiêu biểu tại một số địa phương đã tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào về mô hình xây dựng gia đình, dòng họ, thôn bản văn hóa... góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững, giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc văn hóa trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, Cục sẽ phối hợp với các Báo in, Báo điện tử xây dựng chuyên đề tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội gồm 6 chuyên đề: Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong mỗi gia đình; Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Phê phán những hành vi phản cảm về văn hóa ứng xử; Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Sức lan tỏa từ những câu chuyện tử tế; Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Cần sự lên tiếng từ cộng đồng trước những hiện tượng thiếu chuẩn mực trong văn hóa ứng xử; Ý kiến các chuyên gia, nhà văn hóa về văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Cục Văn hóa cơ sở cũng xây dựng chuyên đề tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội để tuyên truyền trên các báo theo các nội dung: Thực trạng việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội hiện nay; Đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Những chuyển biến trong nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội./.

PV/Dantoc

https://baodantoc.vn/day-manh-tuyen-truyen-net-dep-van-hoa-ung-xu-trong-gia-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-le-hoi-1615520687923.html

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline