Hotline: 0941068156

Chủ nhật, 29/01/2023 06:01

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chủ nhật, 29/01/2023

Xây dựng, hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường

Thứ tư, 25/01/2023 06:01

TMO - Tỉnh Bến Tre hướng đến mục tiêu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, áp dụng công nghệ quan trắc tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp số liệu cơ bản về các thành phần môi trường...

Theo đó, địa phương này nhấn mạnh tới nội dung xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tuân thủ các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động quan trắc môi trường, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục khai thác và kế thừa mạng lưới quan trắc của tỉnh qua các năm nhằm đảm bảo tính liên tục của hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc.

Đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ, tạm ngưng các vị trí quan trắc không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Mạng lưới quan trắc môi trường có tính mở và động, thích nghi với những yêu cầu và xu thế phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các vị trí quan trắc được lựa chọn phải đảm bảo tính đại diện về chất lượng môi trường, tính ổn định, lâu dài, dễ tiếp cận, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, mạng lưới quan trắc phải đảm bảo tính khoa học, hiện đại, các điểm quan trắc phải có tính đại diện cao, phản ánh được hiện trạng khu vực quan trắc. Mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh phải có tính kế thừa, tận dụng tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc viên hiện có; đầu tư xây dựng mới phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu số liệu, thông tin điều tra cơ bản về môi trường của tỉnh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển; từng bước hiện đại hóa thiết bị quan trắc, phân tích, truyền tin và xử lý thông tin theo hướng số hóa, tự động trên cơ sở ứng dụng công nghệ trong và ngoài nước.

Mạng lưới quan trắc môi trường được thực hiện trên địa bàn thành phố Bến Tre và các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thạnh Phú; đảm bảo hoạt động lâu dài, ổn định và có thể kết hợp được với các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, biển. Mạng lưới này không bao gồm các trạm quan trắc mang tính đặc thù, phục vụ riêng cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện quan trắc các thành phần môi trường bao gồm: nước dưới đất (nước ngầm), nước mưa, nước mặt lục địa, thủy sinh và trầm tích, nước biển ven bờ, đất, không khí xung quanh thuộc quan trắc môi trường định kỳ và các trạm quan trắc tự động. Trong đó, đối với mạng lưới quan trắc môi trường nước mặt lục địa: giai đoạn 2023 - 2025: 60 vị trí (gồm 02 vị trí tại khu vực thượng nguồn; 28 vị trí trên sông, rạch chính chảy qua địa bàn tỉnh; 14 vị trí trên kênh chảy qua khu vực đô thị; 08 vị trí trên các kênh nội đồng; 04 vị trí tại khu vực cửa sông, ven biển; 04 vị trí tại khu vực cảng). Giai đoạn 2026 - 2030: tiếp tục duy trì các vị trí quan trắc hiện hữu.

Ảnh minh họa 

Mạng lưới quan trắc môi trường nước biển ven bờ: Giai đoạn 2023 - 2025: 06 vị trí (02 vị trí trên địa bàn huyện Bình Đại; 02 vị trí trên địa bàn huyện Thạnh Phú và 02 vị trí trên địa bàn huyện Ba Tri). Giai đoạn 2026 - 2030: tiếp tục duy trì các vị trí quan trắc hiện hữu. Mạng lưới quan trắc môi trường không khí xung quanh trong giai đoạn trên, tiến hành quan trắc 38 vị trí (gồm 14 vị trí tại khu vực đô thị, giao thông; 06 vị trí tại khu vực làng nghề truyền thống; 06 vị trí tại Khu - Cụm Công nghiệp; 07 vị trí tại các chôn lấp rác tập trung; 04 vị trí tại khu vực Cảng; 01 vị trí tại khu bảo tồn, sinh thái). Giai đoạn 2026 - 2030: 41 vị trí (gồm 17 vị trí tại khu vực đô thị, giao thông; 06 vị trí tại khu vực làng nghề truyền thống; 06 vị trí tại Khu - Cụm Công nghiệp; 07 vị trí tại các chôn lấp rác tập trung; 04 vị trí tại khu vực Cảng; 01 vị trí tại khu bảo tồn, sinh thái). 

Mạng lưới quan trắc môi trường nước dưới đất (nước ngầm): Giai đoạn 2023 - 2025: không thực hiện quan trắc môi trường đất.  Giai đoạn 2026 - 2030: 32 vị trí (gồm 08 vị trí đất chuyên canh cây lúa, cây ăn trái; 07 vị trí đất nuôi trồng thủy sản, bùn đáy cửa sông; 08 vị trí tại bãi chôn lấp rác, nhà máy xử lý rác thải; 04 vị trí tại khu bảo tồn thiên nhiên; 05 vị trí tại các Khu. Giai đoạn 2023 - 2025: không thực hiện quan trắc môi trường nước mưa. Giai đoạn 2026 - 2030: 09 vị trí trên địa bàn thành phố Bến Tre và các huyện như Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú.

Ngoài ra, đối với nhiệm vụ quan trắc tự động, liên tục, giai đoạn  2023 – 2025 tại môi trường nước mặt tiếp tục vận hành 20 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục (gồm: 08 trạm tại sông Hàm Luông; 04 trạm tại sông Cổ Chiên; 04 trạm tại sông Ba Lai; 04 trạm tại sông Tiền). Môi trường không khí xung quanh: lắp đặt thêm 03 trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2026 – 2030 tiếp  tiếp tục vận hành 20 trạm quan trắc tự động, liên tục đã được đầu tư giai đoạn 2023 - 2025. Môi trường không khí xung quanh: tiếp tục vận hành 03 trạm tự động, liên tục đã được đầu tư; đồng thời nâng cấp dữ liệu quan trắc môi trường, đảm bảo thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì  thực hiện các nội dung của mạng lưới quan trắc, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường của tỉnh để kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tổ chức thực hiện, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền; tham mưu công bố kết quả quan trắc môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường (quan trắc định kỳ và quan trắc tự động, liên tục) của tỉnh cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường cho các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân  dân các huyện, thành phố và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện công khai các dữ liệu quan trắc theo quy định, trừ các thông tin, số liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quan trắc các thành phần môi trường; tổng hợp, đánh giá nguyên nhân ô nhiễm môi trường kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phù hợp và các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện các nội dung của công tác quan trắc.

 

 

Nguyễn Bình 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline