Hotline: 0941068156

Chủ nhật, 29/01/2023 06:01

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chủ nhật, 29/01/2023

Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa ngành Tài nguyên và Môi trường

Thứ bảy, 14/01/2023 06:01

TMO - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tích cực, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Chính phủ điện tử vào công tác quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

Theo báo cáo của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu Tài nguyên môi trường năm 2022, Cục đã tích cực triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng vị trí, chức năng của Cục, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Chính phủ điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; quản lý chứng thư số; quản lý về an toàn, an ninh thông tin; tiếp cận cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ, ngành, góp phần vào cải cách hành chính, phát triển ngành TN&MT và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung.

Bên cạnh đó, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã góp phần quan trọng thay đổi cơ bản phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành của Bộ trên môi trường số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng suất lao động, cải cách hành chính, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí.

Đối với hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Cục đã tích cực phối hợp với các đơn vị xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành như CSDL đất đai quốc gia, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia, CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường; xây dựng để đưa vào khai thác vận hành Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, CSDL liên ngành đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ảnh minh họa 

Trong năm 2022, Cục đã tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Bộ TN&MT được giao; tham mưu, trình Bộ ban hành Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI 2021) xếp thứ 7 trên tổng số 17 các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, năm 2023 và các năm tiếp theo cùng với chuyển đổi xanh, Bộ TN&MT sẽ tập trung chuyển đổi số, trong đó mục tiêu đặt ra là phải sớm đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, vận hành cổng thông tin địa lý quốc gia để người dùng làm giàu dữ liệu… Để đạt được mục tiêu trên, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường cần tiếp tục khắc phục một số khó khăn còn tồn đọng, tích cực triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Chính phủ điện tử vào công tác quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của ngành TN&MT.

Cùng với đó, cần tập trung nguồn lực xây dựng các hệ thống, các nền tảng số ứng dụng các công nghệ phân tích, xử lý dữ liệu lớn thông minh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ, Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số, Cục cần chủ động thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT trong bối cảnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để đạt được chỉ tiêu đến năm 2025, ngành TN&MT cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Thời gian tới, Cục sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục, gồm các công tác chính: triển khai Chính phủ điện tử; chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành TN&MT. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham mưu xây dựng, hoàn thiện trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách để triển khai Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi số toàn diện ngành.

Tăng cường thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành gồm: Hoàn thiện hạ tầng công nghệ số hiện đại, kết nối với hạ tầng số quốc gia, bao gồm: hạ tầng trang thiết bị; hạ tầng dữ liệu số; hạ tầng ứng dụng tri thức, dịch vụ trong đó, xây dựng hạ tầng dữ liệu số là nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng hạ tầng dữ liệu số theo các đề án, dự án đã được phê duyệt, theo hướng chuyển đổi số, chia sẻ, cung cấp sử dụng rộng rãi, làm nền tảng thông tin phục vụ phát triển của ngành và kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

 

PV 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline