Hotline: 0941068156

Thứ hai, 28/11/2022 03:11

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ hai, 28/11/2022

Rà soát quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo

Thứ tư, 05/10/2022 07:10

TMO - UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Công thương yêu cầu các chủ đập hồ chứa thủy điện vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được phê duyệt; đảm bảo cấp nước cho hạ du vào mùa khô hạn, an toàn công trình và hạn chế vùng ngập ở hạ du khi có mưa lũ.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo khả năng truyền tải công suất của lưới điện và hiệu quả đầu tư dự án; rà soát các nội dung kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.

Điện mặt trời áp mái đang được chú trọng phát triển nhằm đáp ứng nguồn cung năng lượng trên địa bàn tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật; rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đã giao các chủ đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh...

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động của các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn; nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) trong chiếu sáng các công trình công cộng, các dự án chiếu sáng đường nông thôn, khu vực khó tiếp cận lưới điện quốc gia…

Theo báo cáo của Sở Công thương, tổng số dự án năng lượng tái tạo đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2015 đến ngày 8/6/2022 là 10 dự án với tổng công suất 740,92 MW; trong đó có 1 dự án thủy điện, 1 dự án điện sinh khối, 6 dự án điện mặt trời và 2 dự án điện gió; ngoài ra, có 143 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 112.326 kWp. UBND tỉnh  Phú Yên cũng đã cho phép nhà đầu tư nghiên cứu 11 dự án năng lượng tái tạo với công suất 2.470 MW.

Báo cáo kết quả giám sát mới đây của Ban Kinh tế – Ngân sách tỉnh Phú Yên về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh này thì việc bổ sung quy hoạch các dự án năng lượng tái tạo ở Phú Yên trong thời gian qua cơ bản phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị.

Phù hợp với Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và định hướng phát triển các ngành, sản phẩm chủ lực theo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương xem xét cập nhật 32 dự án, trong đó có 11 dự án điện mặt trời với tổng công suất 846,712 MWp; 21 dự án điện gió với tổng công suất 3.945,8 MW.

Dự án sau khi vận hành phát điện thương mại góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, bổ sung tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 27.435 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động mỗi năm, trong năm 2021 đóng góp ngân sách 478,68 tỷ đồng và góp phần tích cực vào các chương trình an sinh – xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tỉnh Phú Yên đang tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, qua quá trình giám sát Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên nhận thấy, công tác điều tiết phát điện và vận hành liên hồ chứa còn có một số bất cập, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu nên 5 năm gần đây vẫn còn xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở vùng hạ du sông Ba do các thủy điện đầu nguồn xả lũ vào mùa mưa, nhưng đến mùa khô lại thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Việc đầu tư các dự án điện mặt trời còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể, thậm chí có nơi chưa tương xứng với tiềm năng. Điều đáng lo ngại là việc phát triển “nóng” các dự án điện mặt trời trong năm 2020 - 2021 ở Phú Yên đã gây khó khăn trong vận hành hệ thống điện quốc gia, nhất là quá tải đối với hạ tầng lưới điện ở Phú Yên.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên dựa trên kết quả giám sát về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên nên cân nhắc mức độ phù hợp lưới điện của tỉnh và khả năng vận hành vào lưới điện quốc gia để đảm bảo sử dụng một cách tối ưu nguồn năng lượng.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy hoạch và thực hiện các dự án năng lượng tái tạo; thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử phạt những tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thực hiện điện mặt trời mái nhà; kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đã giao cho các chủ đầu tư dự án điện mặt trời đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên tập trung chỉ đạo nâng cao trách nhiệm thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu của các dự án năng lượng tái tạo; kiểm tra các công trình điện mặt trời đã đấu nối lưới điện và các dự án năng lượng tái tạo đang triển khai đầu tư xây dựng… 

 

 

Thùy Minh 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline