Hotline: 0941068156

Thứ tư, 07/06/2023 03:06

Tin nóng

Phát hiện 8.350 vụ vi phạm về môi trường trong 5 tháng đầu năm

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Thứ tư, 07/06/2023

Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, 22/05/2023 07:05

TMO - Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là ngành quản lý các dữ liệu nền tảng, dữ liệu lớn (bigdata) với thông tin địa lý, không gian, lãnh thổ, dữ liệu tài nguyên, tài sản của toàn dân (đất đai, nguồn nước, khoáng sản, tài nguyên biển), quan trắc, khí hậu,… là nền tảng cho chuyển đổi số tại các địa phương. Xác định tầm quan trọng này, ngành TN&MT Đắk Lắk đã đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số toàn diện.

Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk được triển khai thông qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước; Công tác thực hiện, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với thực hiện các mục tiêu tại Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 10/KH-BCĐCĐS ngày 19/01/2023 của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số; Việc rà soát các trang thiết bị đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho CBCC thực hiện xử lý công việc trên môi trường mạng.

Việc sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh tại các cơ quan, đơn vị (trong đó có các phần mềm ứng dụng: Quản lý Văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Thư công vụ, Hệ thống thông tin báo cáo...).  Công tác quản lý, sử dụng chữ ký, chứng thư số của các đơn vị trực thuộc; Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị trực thuộc; tình  hình hoạt động của Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị; tiếp nhận và xử lý thông qua hệ thống Igate, hệ thống Vilis, hệ thống VBDLis, Hệ thống quản lý Phí lệ phí...

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk cho biết, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện ngành TN&MT, đơn vị đã tập trung xây dựng các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên môi trường. Hạ tầng trang thiết bị được quan tâm đầu tư, đã hoàn thiện đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin đất đai (VILIS, VBDLIS) đã kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Đề án 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 05/01/2023 đối với 7 huyện Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H’Leo, Krông Buk, Ea Kar, Mdrắk và thành phố Buôn Ma Thuột sử dụng Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục hành chính số 19 đến ngày 09/05/2023 đã tiếp nhận: 661 hồ sơ. 

Hiện nay tất cả các thủ tục hành chính của sở đã được tích hợp lên công dịch vụ công (Igate) của tỉnh, từ ngày 1/1/2023 đến 15/5/2023 đã tiếp nhận tổng số 86.008 hồ sơ thủ tục hành chính (tiếp nhận trực tuyến toàn trình 37 hồ sơ); Đã giải quyết 85.410 thủ tục trong đó (giải quyết thông qua BCCI 6 hồ sơ); Tỷ lệ trễ hẹn là 167 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 3,4 %).

Hệ thống thông tin đất đai (VILIS, VBDLIS) đã kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk (iGate) với 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai được tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm iGate. Đã kết nối liên thông thuế và thực hiện chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính về đất đai bằng phương pháp điện tử của 100% đối với hồ sơ phải chuyển Cơ quan Thuế. Duy trì ứng dụng Quản lý phí, lệ phí; giá dịch vụ địa chính và cung cấp hóa đơn, biên lai điện tử; phần mềm Kiểm soát nội bộ theo hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào.

Đôi với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, được thực hiện thuộc 03 lĩnh vực (khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường): Hiện Sở TN&MT đang thực hiện đăng báo mời thầu lựa chọn đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Xây dựng, cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý, hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và tỷ lệ 1:5000 trên địa bàn tỉnh: hiện đang lấy ý kiến góp ý của đơn vị liên quan về thiết kế kỷ thuật dự toán, hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến trong tháng 7/2023.

Tài nguyên và môi trường là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực điện tử. Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 3 phân hệ Quản lý Khoáng sản, Quản lý Tài nguyên Nước, Quản lý Môi trường. Xây dựng, cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý, hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và tỷ lệ 1:5000 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường đối với 3 lĩnh vực dữ liệu về khoáng sản, dữ liệu về tài nguyên nước, dữ liệu về môi trường. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 04/7/2022 đối với các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư Kuin, Krông Ana, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột). Xây dựng kho hồ sơ dữ liệu số về Tài nguyên và Môi trường...

 

 

PV 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline