Hotline: 0941068156

Thứ hai, 15/08/2022 01:08

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ hai, 15/08/2022

Triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2030

Thứ hai, 01/08/2022 21:08

TMO - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND, thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỷ lệ diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ trên tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp đạt 2,5%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%; 100% các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch nhấn mạnh tới mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom; 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 50% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp trên tổng lượng chất thải được thu gom; 98% chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý. Trên 50% nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn với đô thị loại II trở lên; trên 20% nước thải đô thị được xử lý với đô thị còn lại.

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giám sát chất lượng môi trường tại các đơn vị sản xuất, khu, cụm công nghiệp 

Cùng với 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% trung tâm thương mại, siêu thị không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi nilon khó phân hủy; 100% khách sạn, khu du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần…

Đồng thời, 94,8% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 90% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch… Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 32%.

Theo Kế hoạch tầm nhìn đến năm 2050, môi trường tỉnh có chất lượng tốt, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của người dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, bảo tồn, đảm bảo cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó BĐKH; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các bon vào năm 2050.

Nhằm triển khai có hiệu quả những mục tiêu đề ra, Kế hoạch nhấn mạnh tới những nhiệm vụ cụ thể như: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường; Giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên; Chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 49 tram quan trắc KTTV thuộc mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc quản lý. Trong đó, có 9 trạm khí tượng bề mặt quan trắc thủ công; 4 trạm thủy văn quan trắc thủ công; 24 trạm đo mưa tự động; 12 trạm thủy văn và đo mưa lưu động.... được vận hành an toàn nhằm cung cấp dữ liệu về tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai giúp địa phương chủ động phòng chống.

Tỉnh Sơn La quyết tâm thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến khích sử dụng các nguồn nguyên, vật liệu thân thiện với môi trường nhằm hướng tới phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững. 

Trên địa bàn tỉnh đã có 1 Khu công nghiệp Mai Sơn đang hoạt động vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Đối với Cụm công nghiệp, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 3 Cụm công nghiệp, gồm các huyện: Mộc Châu, Mường La, Gia Phù, tuy nhiên số lượng cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp ít, nước thải thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải công nghiệp.

Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị tiến hành quan trắc chất lượng môi trường theo định kỳ và báo cáo dữ liệu 

Đối với các cơ sở thuộc đối tượng lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động, liên tục UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các cơ sở tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT và có đánh giá không có cơ sở trong danh mục điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La thực hiện phân vùng môi trường, thiết lập cơ chế kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động phát triển gây hại đến môi trường, chú trọng đến các vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải. Phân luồng các dự án đầu tư mới theo mức độ tác động đến môi trường ngay từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư; chú trọng nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao.

Phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo mức độ nguy cơ gây ô nhiễm; kiểm soát nghiêm ngặt với nhóm cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có lượng xả thải lớn. Thực hiện lộ tình áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm.

Lập, thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường các cấp và tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; chú trọng tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố môi trường. Đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm quan trắc không khí tự động; thường xuyên cảnh báo, công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí. Tăng cường đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt kết hợp cải tạo, phục hồi các hồ ao, kênh mương ở các đô thị. 

Tỉnh Sơn La tiếp tục trồng mới và bảo vệ diện tích rừng 

Tiếp tục thực hiện trồng, khoanh nuôi, tái sinh rừng, nhất là rừng đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã. Xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phát thải các bon thấp, các mô hình sinh kế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Triển khai hiệu quả Dự án Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng. Thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ 14,2 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trồng 5 triệu cây phân tán tại khu vực đô thị và xã, bản vùng nông thôn; 9,2 triệu cây trồng rừng tập trung trên đất trống chưa có rừng, trung bình trồng 1,84 triệu cây/năm. Với diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng bằng loài cây có bộ rễ sâu bám chắc, ưu tiên cây bản địa, có khả năng chống chịu, sinh trưởng, phát triển tốt.

 

 

Vũ Lan 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline