Hotline: 0941068156

Thứ tư, 07/06/2023 01:06

Tin nóng

Phát hiện 8.350 vụ vi phạm về môi trường trong 5 tháng đầu năm

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Thứ tư, 07/06/2023

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Thứ hai, 30/01/2023 21:01

TMO - Để tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm, cấp bách về môi trường trên địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi trường các cấp, các ngành, đơn vị... trong công tác bảo vệ môi trường tỉnh An Giang yêu cầu các Sở, ngành chức năng, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi vật. Cảnh quan môi trường được cải thiện, hạ tầng bảo vệ môi trường một số khu vực từng bước được triển khai, công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các dự án được kiểm soát từ chủ trương và hoạt động. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từng bước phát huy hiệu quả, góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường; tình trạng ô nhiễm môi trường một số khu vực, cơ sở được giảm thiểu, chất lượng môi trường dần được cải thiện.

Tuy nhiên, trước sức ép của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, yếu kém. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra và có chiều hướng gia tăng ở một số khu vực; công tác thu gom rác thải sinh hoạt ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, xả rác thải gây ô nhiễm môi trường; còn nhiều khu, cụm, tuyến dân cư tập trung chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn, còn nhiều nhà trên sông, kênh, rạch; chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa đảm bảo khoảng cách và vệ sinh môi trường, vẫn còn tình trạng nuôi cá ao hầm chưa xử lý nước thải đạt chuẩn.

Trong thời gian tới, để tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm, cấp bách về môi trường trên địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi trường các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường và nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu: Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông, các đơn vị, các doanh nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực, địa bàn quản lý tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nội dung yêu cầu sau:

Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2020, các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, quy định pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong thực hiện các mô hình, chương trình, kế hoạch.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, địa phương tiếp tục nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải.

Đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn. Tiếp tục nâng cao công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, lồng ghép các vấn đề môi trường, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trong lập quy hoạch xây dựng đô thị theo định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch, kiểm soát không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị đáp ứng yêu cầu mỹ quan, thân thiện với môi trường; triển khai áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng, hướng đến phát triển bền vững; Tăng tỷ lệ cây xanh ở khu vực đô thị và nông thôn, công trình, dự án. Theo dõi chất lượng môi trường nông thôn, tăng cường các hoạt động xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống vùng nông thôn.

Tập trung nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải. Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, cụm dân cư nông thôn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Đổi mới công tác quản lý rác thải sinh hoạt, triển khai phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp; áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải, hạn chế xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp, tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa; thu gom, xử lý chất thải nguy hại đúng quy định; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải phát sinh do dịch bệnh truyền nhiễm đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định; xây dựng công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải; lắp đặt thiết bị quan trắc liên tục tự động và giám sát môi trường; Chủ động theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; tổ chức lấy mẫu đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu xả thải trái phép; buộc lắp đặt thiết bị quan trắc liên tục tự động đối với các cơ sở vi phạm nhiều lần hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tạm dừng việc cho phép các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp đang hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường của các bãi rác trên địa bàn tỉnh; khẩn trương đề xuất lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến, theo hướng thu hồi năng lượng. Phối hợp và hướng dẫn UBND cấp huyện, các tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về môi trường gắn với các mô hình giảm thiểu phát thải rác thải nhựa; phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; sản xuất, sử dụng các vật liệu truyền thống để thay thế các sản phẩm từ nhựa; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn và các mô hình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và cơ quan liên quan tham mưu cơ chế, giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt, vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị. Xây dựng kế hoạch thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình trình UBND tỉnh ban hành sau khi có hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất phải lắp đặt, đã lắp đặt, chưa lắp đặt thiết bị quan trắc liên tục tự động liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở chưa hoàn thành việc lắp đặt phải khẩn trương hoàn thành lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc liên tục tự động trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chủ động theo dõi, giám sát kết quả quan trắc đối với nguồn thải của các cơ sở sản xuất tổ chức lấy mẫu đột xuất khi phát hiện dấu hiệu xả thải trái phép.

Các lực lượng ra quân thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên các cánh đồng. Ảnh: BAG 

Sở Xây dựng tiếp tục nâng cao công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, lồng ghép các vấn đề môi trường, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trong lập quy hoạch xây dựng đô thị theo định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch, kiểm soát không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị đáp ứng yêu cầu mỹ quan, thân thiện với môi trường; triển khai áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng, hướng đến phát triển bền vững. Đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách an toàn môi trường, diện tích xây dựng công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải khi xem xét thẩm định quy hoạch mặt bằng và thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường khi thi công xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tỉnh nâng cao chất lượng đánh giá, thẩm định tiêu chí môi trường trong việc công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận làng nghề. Không tham mưu công nhận xã nông thôn mới cho các xã còn tồn tại các trang trại không có thủ tục pháp lý về môi trường, để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi không được xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, ao hầm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Không cấp phép chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm không có hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, công nghệ xử lý chất thải không đạt quy chuẩn môi trường, không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng công trình xử lý chất thải, không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường...

Trong năm 2022, các ngành chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Duy trì thu gom, xử lý rác thải với khối lượng trung bình 893 tấn/ngày (đạt 77,7 %) trên địa bàn 156 xã, phường, thị trấn; thu gom và xử lý 5,2 tấn bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; thu gom và xử lý trên 926 tấn chất thải nguy hại (99,7%) và 27,4 tấn chất thải trong sản xuất. 

Ngành Tài nguyên và Môi trường An Giang tham mưu UBND tỉnh giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn, như: Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt cho cụm các huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và TP. Châu Đốc; báo cáo Bộ TN&MT về việc triển khai, áp dụng định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; dừng mô hình thí điểm đốt rác tại xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới); tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về xử lý rác thải tại 2 nhà máy; đề xuất giải pháp ngăn ngừa sự cố sạt lở bãi rác An Cư; đề xuất vị trí đổ thải chất nạo vét của công trình thi công cáp ngầm 22kV qua cồn Vĩnh Hòa... 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch thí điểm triển khai mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc. Hoàn thành bàn giao đất và công trình thuộc dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) cho UBND huyện Châu Phú, An Phú, Phú Tân quản lý, khai thác theo chủ trương của UBND tỉnh.

 

 

Nguyễn Hồng

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline