Hotline: 0941068156

Thứ ba, 26/09/2023 11:09

Tin nóng

Phát hiện 8.350 vụ vi phạm về môi trường trong 5 tháng đầu năm

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Thứ ba, 26/09/2023

Kiểm soát các nguồn thải tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Thứ ba, 06/06/2023 14:06

TMO - Cùng với việc huy động các nguồn lực tập trung phát triển cho các ngành kinh tế trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh, qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, sau 2 năm thực hiện Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp đã được nâng lên đáng kể, chất lượng nước sông Cầu có xu hướng được cải thiện, tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt khoảng 85%, tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom đạt khoảng 50%, chất thải nguy hại được xử lý theo quy định đạt gần 96%.

Trong đó, số cơ sở tại tỉnh lắp đặt quan trắc tự động liên tục đối với khí thải theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ đạt khoảng 73%; 6/7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải, đạt 85,7%; số cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng và có hệ thống xử lý nước thải đạt 33%; số dự án đầu tư mới thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định của pháp luật chiếm hơn 95%...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh cho biết công tác bảo vệ môi trường tại Thái Nguyên vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Hạ tầng kỹ thuật một số khu, cụm công nghiệp, khu dân cư chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường; tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn và nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý còn thấp; một số huyện, xã vẫn duy trì các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh. Vấn đề ô nhiễm môi trường nước do hoạt động chăn nuôi và ô nhiễm môi trường không khí vẫn có chiều hướng gia tăng, còn có tình trạng phát triển cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không phù hợp với quy hoạch, tỷ lệ trang trại chăn nuôi tập trung có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới đạt khoảng 21%.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh  tiến độ hoàn thiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải tại các khu, cụm công nghiệp (Ảnh minh họa). 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm soát các nguồn thải phát sinh tiềm ẩn nguy cơ gây ô  nhiễm, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Tỉnh tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật về môi trường khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị, đặc biệt là việc xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải, đóng cửa các bãi chôn lấp rác không đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Trên địa bàn tỉnh có 4 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt tỉ lệ 57%) hiện mới có 3 khu đã lắp đặt quan trắc tự động và truyền dữ liệu, 1 khu chưa lắp đặt quan trắc tự động là Khu A của Khu công nghiệp Nam Phổ Yên. Với các cụm công nghiệp, hiện toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới có 3/9 cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải (đạt 33%). Tuy nhiên, không có cụm công nghiệp nào hoàn thành lắp đặt quan trắc tự động. 

Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhất là kiểm soát chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên triển khai thực hiện nghiêm quy định tại Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường; đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường của khu công nghiệp, chấm dứt việc xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (chậm nhất trước ngày 31/12/2024, quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường).

Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát sinh nước thải sản xuất trong khu công nghiệp trường hợp khu công nghiệp không có hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022NĐ-CP.

Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm quy định tại Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường; đôn đốc, yêu cầu các cụm công nghiệp đang hoạt động phải hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường, chấm dứt việc xả nước thái vào hệ thống thoát nước mưa trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (chậm nhất trước ngày 31/12/2024, quy định tại điểm a khoản 2 và điểm ở khoản 3 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường).

Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát sinh nước thải sản xuất trong cụm công nghiệp trường hợp cụm công nghiệp không có hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung; Đồng thời hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động. Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện lắp đặt, truyền dữ liệu quan trắc nước thải tự động từ các khu công nghiệp (chưa hoàn thiện việc lắp đặt) về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đang hoạt động hoặc đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động của cụm công nghiệp theo đúng quy định, hoàn thành việc lắp đặt trước ngày 30/6/2023; kịp thời đề xuất, tham mưu báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Công tác thu gom, xử lý rác thải được đẩy mạnh triển khai, hạn chế gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Trong năm 2023, Sở TN&MT tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, dự án như: Tham mưu thực hiện báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh năm 2023 - Chủ đề: Môi trường nông thôn; tổ chức thực hiện xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường không khí; Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện dự án "Thiết lập hệ thống quản lý chất thải bền vững của tỉnh Thái Nguyên thông qua giảm thiểu và thu hồi tài nguyên từ chất thải" trong chương trình hợp tác với KOICA.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu thí điểm thực hiện giải pháp lắp đặt hệ thống giám sát tiêu thụ điện năng để theo dõi chế độ vận hành hệ thống xử lý chất thải; Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Môi trường tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình bố trí quỹ đất để đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; tổ chức điều tra khoanh vùng các khu vực ô nhiễm môi trường đất theo Luật Bảo vệ môi trường.

 

 

Lê Hồng 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline