Hotline: 0941068156

Thứ bảy, 02/03/2024 13:03

Tin nóng

Loạt hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới

Sôi nổi hoạt động 'Cây Di sản Việt Nam'

Giờ Trái đất 2024: Lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”

Hà Nội: 2 bách xanh cổ thụ hơn 300 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Đề xuất 3 nhóm nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Hải Dương: Nhiều cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Bàng cổ thụ trên 100 năm ở Thừa Thiên-Huế được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên cơ bản được khống chế

Trôi cổ thụ gần 500 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hai cây cổ thụ gần 200 năm tuổi ở Hải Dương được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí phục vụ sản xuất điện

Hà Nội và TP. HCM cấm nhiều tuyến đường phục vụ sự kiện trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa

Đa cổ thụ gần 500 năm ở Vĩnh Phúc được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cung ứng xăng dầu, đặc biệt trong dịp Tết

Hàng chục cây cổ thụ đủ tiêu chuẩn công nhận Cây Di sản Việt Nam

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua

Thủ tướng Chính phủ lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phóng sinh, đặc biệt là các loài ngoại lai

12 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024

Thứ bảy, 02/03/2024

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tiết kiệm điện trong năm 2024

Thứ hai, 12/02/2024 15:02

TMO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công văn của Bộ Công Thương về đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2024 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nội dung này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, phấn đấu hằng năm tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tiết kiệm điện và điều tiết phụ tải, góp phần ổn định hệ thống điện, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt để nâng công suất các máy biến áp ở thành phố Thanh Hóa. 

Giám sát, hướng dẫn Công ty Điện lực Thanh Hóa, các tổ chức quản lý kinh doanh điện nông thôn trong thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng nắng nóng cao điểm và mùa khô năm 2024 trên địa bàn, đáp ứng cao nhất việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo; giám sát việc thực hiện cung cấp điện, giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực và lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động hỗ trợ, phối hợp với các Ban QLDA thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án điện, đặc biệt là các dự án 500kV, 220kV trọng điểm, cấp bách nhằm đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong mùa khô năm 2024 và các năm tiếp theo.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với Điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến các khách hàng sử dụng điện để các khách hàng hiểu rõ hơn về chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), biết được các quyền lợi của khách hàng khi tham gia vào chương trình DR. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng điện lớn có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên trên địa bàn tham gia ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với Công ty Điện lực Thanh Hóa; thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện theo thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và ngành điện để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện vận hành tối ưu lưới điện phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng của hệ thống; báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng, phấn đấu đến năm 2025 tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6%. Đấu mối chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai đầu tư các công trình, dự án điện do đơn vị thực hiện, đảm bảo yêu cầu về tiến độ thực hiện các dự án.

Tập trung tiết giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), giảm ít nhất 50 MW vào năm 2025; trong đó triển khai Chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) phi thương mại đối với nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn; chú trọng đặc biệt đến công tác hỗ trợ kiểm toán năng lượng với mục tiêu nâng cao hệ số phụ tải (Kpt) lưới điện.

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng phần mềm theo dõi mức tiêu thụ điện trực tuyến đối với các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn từ 1 triệu kWh/năm trở lên, chia sẻ trực tuyến với Sở Công Thương và UBND tỉnh. Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sử dụng điện lớn tiết giảm công suất sử dụng điện theo như thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và ngành điện để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng theo đúng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của đơn vị, để tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. 

Cuối tháng 12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1412/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong đó, để ảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, một trong những yếu tố nền tảng và quyết định sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo từ sớm, từ xa, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng điện.

Tuy nhiên, việc cung ứng điện thời gian qua có lúc, có nơi còn bất cập, khó khăn do các nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, trong đó đã để xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2023. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Công thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch và Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và tập thể, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ trưởng Công thương chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 2240/VPCP-CN ngày 2/7/2023, Công văn số 745/TTg-CN ngày 15/8/2023, Công văn số 457/VPCP-CN ngày 6/11/2023, Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 4/9/2023, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được phê duyệt, nhất là công tác chuẩn bị sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm cuối mùa khô; tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Chỉ đạo việc thường xuyên theo dõi diễn biến của nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh tác động đến cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các vùng, miền để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện phù hợp, hiệu quả; rà soát, xây dựng phương án dự phòng chủ động bảo đảm cung ứng đủ điện cho hệ thống điện miền bắc trong thời gian chưa hoàn thành đưa vào vận hành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

 

 

Hồng Thắm 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline