Hotline: 0941068156

Chủ nhật, 29/01/2023 05:01

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chủ nhật, 29/01/2023

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thứ ba, 24/01/2023 06:01

TMO - Trước thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng còn nhiều tồn tại, bất cập, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh liên quan và các địa phương chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng, việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải phù hợp với quy định của pháp luật. 

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì đôn đốc, giám sát việc khắc phục tồn tại đối với các đơn vị khai thác khoáng sản theo kết quả kiểm tra của UBND cấp huyện. Tăng cường kiểm soát tại cơ sở về việc chấp hành pháp luật trong khai thác vật liệu xây dựng; chú trọng đặc biệt về thủ tục pháp lý liên quan, việc chấp hành nội dung giấy phép về công suất, sản lượng được phép khai thác, ranh giới khai thác, việc sử dụng đất,…

Thành lập, duy trì Tổ giám sát các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn; hằng quý tổng hợp báo cáo kết quả giám sát hoạt động của các dự án và kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND, Văn bản số 2426/UBND-KT của UBND tỉnh gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Thủ tục pháp lý, vị trí, ranh giới, diện tích, công suất, khối lượng, thiết bị khai thác và mức sâu được phép khai thác nêu trong Giấy phép khai thác; việc sử dụng đất, quy trình kỹ thuật, an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; tránh sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy và ảnh hưởng đến các công trình công cộng, Nhân dân trong khu vực, thời gian khai thác (đối với cát, sỏi từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm; không khai thác vào thời gian mưa lũ trong năm),… xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư đối với các dự án khoáng sản; rà soát quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để xác định diện tích khu vực phụ trợ, bãi tập kết đưa vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản, khoáng sản chưa khai thác (bao gồm cả khoáng sản làm vật liệu san lấp); kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022).

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, địa phương chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trong khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác cấp bản xác nhận đăng ký (đối với các khu vực nằm trong phạm vi công trình dự án được phê duyệt), đấu giá/không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, sau khi các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch khoáng sản hoặc kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tiếp tục nâng cao công tác tham mưu quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, trong đó có đất, đá làm vật liệu san lấp. Đối với công tác quản lý cát, sỏi lòng sông, thực hiện tham mưu, quản lý theo chỉ đạo tại văn bản số 2201/UBND-KT ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tiền cấp quyền/ tiền đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 17 mỏ và kho (06 mỏ và 11 kho lưu) với số tiền 153.132.394.000 đồng; 09 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước đối với các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng 02 mỏ khoáng sản.

Để công tác bảo vệ khoáng sản đạt được hiệu quả cao nhất, ngoài việc tăng cường quản lý của cơ quan chức năng, Sở TN&MT Lào Cai đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các nội dung cam kết không khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép khai thác hàng năm trong giấy phép; không khai thác vượt ranh giới, vị trí được phép; xác định rõ sản lượng khai thác thực tế hàng năm. Đồng thời thực hiện lắp đặt trạm cân, camera giám sát; đo đạc bản đồ hiện trạng, mặt cắt; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, thực hiện đầy đủ việc lưu trữ giấy tờ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ nhập, xuất kho. Đối với các hành vi vi phạm, kiên quyết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

 

 

PV 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline