Hotline: 0941068156

Thứ bảy, 02/03/2024 13:03

Tin nóng

Loạt hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới

Sôi nổi hoạt động 'Cây Di sản Việt Nam'

Giờ Trái đất 2024: Lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”

Hà Nội: 2 bách xanh cổ thụ hơn 300 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Đề xuất 3 nhóm nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Hải Dương: Nhiều cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Bàng cổ thụ trên 100 năm ở Thừa Thiên-Huế được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên cơ bản được khống chế

Trôi cổ thụ gần 500 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hai cây cổ thụ gần 200 năm tuổi ở Hải Dương được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí phục vụ sản xuất điện

Hà Nội và TP. HCM cấm nhiều tuyến đường phục vụ sự kiện trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa

Đa cổ thụ gần 500 năm ở Vĩnh Phúc được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cung ứng xăng dầu, đặc biệt trong dịp Tết

Hàng chục cây cổ thụ đủ tiêu chuẩn công nhận Cây Di sản Việt Nam

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua

Thủ tướng Chính phủ lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phóng sinh, đặc biệt là các loài ngoại lai

12 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024

Thứ bảy, 02/03/2024

Bắc Giang tập trung thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 09/02/2024 07:02

TMO - Các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và thời gian tới.

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao để khắc phục các nội dung còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo đã đề ra tại Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác thu gom, xử lý rác thải thuộc địa bàn quản lý.

Nâng cao hiệu quả, quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm điểm, phê bình để đi vào thực chất; đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐUBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả.

Các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, các quy định, Đề án của tỉnh về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân. Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn trên địa bàn toàn huyện, thị xã, thành phố chậm nhất trước ngày 31/12/2024. Tiếp tục duy trì thường xuyên phát động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để rác thải phát sinh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã, phường, thị trấn, bảo đảm không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định, kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương thực hiện không tốt, không bảo đảm tiến độ đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, quy định, đề án của UBND tỉnh, nội dung chỉ đạo nêu trên đối với các huyện, thành phố; theo dõi tiến độ triển khai thực hiện của các huyện, thành phố; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp chỉ đạo. Tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, làm theo phong trào; thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên, người dân thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.

Chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, xử lý rác thải và các nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Các sở, cơ quan có liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước được phân công chủ động phối hợp với các địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền. Tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, triển khai phổ biến sâu rộng các quan điểm chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 17- CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, quy định, đề án của UBND tỉnh tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với các địa phương, sở, ngành trong quá trình giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với công tác đầu tư, lắp đặt lò đốt rác thải và triển khai thực hiện các dự án nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nêu cao vai trò cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án 1553 để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các nhiệm vụ trong thời gian tới đã đề ra góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về bảo vệ môi trường.

 

 

Lê Hồng

 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline