Hotline: 0941068156

Thứ năm, 07/12/2023 23:12

Tin nóng

Gần 30 cổ thụ trên cả nước đủ điều kiện công nhận Cây Di sản Việt Nam

Phát hiện 8.350 vụ vi phạm về môi trường trong 5 tháng đầu năm

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Thứ năm, 07/12/2023

Bà Rịa-Vũng Tàu rà soát, điều chỉnh quy định về tách, hợp thửa đất

Thứ hai, 25/09/2023 14:09

TMO - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều chỉnh một số quy định leien quan đến tách, hợp thửa đất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua tại các khu vực quy hoạch, dự kiến đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn như khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đường giao thông… và vùng lân cận trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng tách một thửa đất thành nhiều thửa để lợi dụng hợp thức hóa, chuyển mục đích sang đất ở; chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật để trồng cây lâu năm, xây dựng công trình trên đất nhằm trục lợi bồi thường...

Để tăng cường công tác quản lý đất đai, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng nêu trên, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền dử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng đối với các dự án phát triển nhà ở theo quy định. 

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: LS. 

Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND (Quyết định 15) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Sau gần 2 năm thực hiện, cơ bản Quyết định 15 đã đáp ứng yêu cầu về mặt quản lý nhà nước về đất đai như đảm bảo chặt chẽ việc giám sát, quản lý hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa của tổ chức; góp phần phát triển hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị, kiểm soát được hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai, việc tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bộc lộ nhiều hạn chế. Một số người dân bị kéo dài thời gian khi muốn tách thửa đất nhưng chưa được giải quyết do bị tạm dừng để sửa đổi quyết định cũ. Tính đến thời điểm hiện tại, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa được bao phủ hết đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Do đó, việc giải quyết thủ tục tách thửa đất bị vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa đất.

Để kip thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 44 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định 44/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 02/10/2023 và thay thế Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đất nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý, đảm bảo diện tích theo quy định.

Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa. Về điều kiện tách thửa đối với tổ chức, việc tách thửa theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Thửa đất sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý và đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định. Cụ thể, đất ở sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu 80 m2, riêng huyện Côn Đảo là 60 m2, có mặt tiền không thấp hơn 5m và chiều sâu không thấp hơn 5m. Còn diện tích đất thương mại dịch vụ, phi nông nghiệp... có diện tích tối thiểu 100m2, mặt tiền không thấp hơn 5m và chiều sâu không thấp hơn 5m.

Riêng đối với đất nông nghiệp thì đất trồng lúa sau khi tách thửa có diện tích không dưới 1.000 m2 và không dưới 500m2 tại Côn Đảo. Đồng thời có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m. Những khu vực đất nông nghiệp nhưng có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng riêng thì thực hiện tách thửa theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo. Thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở hoặc đất ở kết hợp với mục đích khác, thuộc quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất thương mại dịch vụ thì được phép tách thửa theo diện tích tối thiểu được quy định tại điểm b khoản 1 điều 4 của quyết định số 44/2023/QĐ-UBND.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở có mục đích sử dụng là đất ở kết hợp với mục đích sử dụng đất khác, các thửa đất sau khi tách thửa nếu có đất ở thì diện tích đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4; nếu không có đất ở thì phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4 quyết định số 44/2023/QĐ-UBND. Việc ban hành quy định trên đã kịp thời giả tỏa điểm nghẽn về việc tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh; giải quyết tình trạng quyền lợi hợp pháp của một số người dân bị hạn chế khi muốn tách thửa đất nhưng không thể do bị tạm dừng để sửa đổi quyết định cũ đã kéo dài gần 2 năm.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, trong thời gian tới, với các điều chỉnh theo hướng mở hơn tại Quyết định 44 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh, thì việc giải quyết thủ tục tách thửa đất tại các địa phương trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sớm được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi của người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa đất. 

 

 

Thu Hằng 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline