Hotline: 0941068156

Chủ nhật, 29/01/2023 06:01

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chủ nhật, 29/01/2023

Triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ năm, 19/01/2023 06:01

TMO - Thời gian tới, tỉnh Lào Cai chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức dễ bị tổn thương, tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi, phát triển các mô hình tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng nhà kính đến năm 2050 bằng 0.

Tại Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2030: Kiểm soát được tình trạng suy thoái tài nguyên đất, nước đảm bảo cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ và các ngành kinh tế của địa phương. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, phát triển chuỗi nông, lâm, thủy sản bền vững. Thực hiện mục tiêu quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, bảo đảm độ che phủ rừng đạt trên 60%, diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên được duy trì. 

Đồng thời, bảo đảm 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trong đó, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh từ côg trình cấp nước tập trung đạt 70%; từ công trình quy mô hộ gia đình là 30%. Đồng thời, bảo đảm 80% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn, hoàn thành di dời ít nhất 70% các hộ dân sinh sống nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét cao đến nơi an toàn; đối với khu vực chưa thể di dời được lắp đặt hệ thống theo dõi giám sát, để kịp thời cảnh báo, sơ tán, giảm thiểu rủi ro khi xảy ra thiên tai.

Tỉnh Lào Cai nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên đất, nước, rừng trước tác động của biến đổi khí hậu 

Đến năm 2050, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, quản lý hiệu quả tài nguyên đất, nước,cải thiện chất lượng môi trường phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh tài nguyên nước. Tiếp tục phát triển nền nông nghiệp thông minh, hiện đại thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Giữ vững độ che phủ rừng ổn định trên 60%, nâng cao chất lượng và quản lý rừng bền vững; Các hệ sinh thái tự nhiên, các loài nguy cấp, nguồn gen quý hiếm được phục hồi, bảo vệ hiệu quả.

Hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo đảm 100% dân số được cung cấp nước sạch hợp vệ sinh, trong đó ít nhất 90% dân số được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Đồng thời, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiê tai. Khả năng chống chịu của các công trình phòng chống thiên tai được nâng cao, đảm bảo an toàn trước thiên tai.

Đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng nhằm thực hiện mục tiêu trên trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, xử lý chất thải theo các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia; phát triển nông nghiệp sinh thái, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải xuống còn 10%, các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm 2000 tấn CO2 trở lên phải thực hiện kế hoạch giảm phát thải theo lộ trình; Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh. Đến năm 2050, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh đạt mức phát thải ròng bằng 0. Tập trung phát triển các dự án năng lượng mới không phát thải, giảm tỷ trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông đáp ứng việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang điện, năng lượng sạch.

Hạn chế phát thải trong hoạt động sản xuất công nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng mà tỉnh hướng đến 

Nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, thời gian tới tỉnh Lào Cai tổ chức lồng ghép, triển khai nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ngành, lĩnh vực và các địa phương. Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống công nghệ giám sát, phân tích, dự báo thời tiết, ưu tiên phát triển công nghệ dự báo định lượng mưa, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có xét đến diễn biến của biến đổi khí hậu ở những địa phương như Bát Xát, Bắc Hà, Văn Bàn, Mường Khương... đảm bảo hệ thống kè sông, suối xung yếu, các công trình thủy lợi ở nông thôn, kênh mương thoát nước đáp ứng nhu cầu của sản xuất, sinh hoạt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng suy giảm, suy thoái, phục hồi các nguồn tà nguyên. Trong đó, đưa mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế-xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tài nguyên đất, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nước ngầm; Lập công bố danh mục nguồn nước cần bảo vệ hành lang; Khoanh định vùng cấm,vùng hạn chế; vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên này. Thúc đẩy phát triển KCN, đô thị theo mô hình tuần hoàn, bảo đảm quỹ đất cho phát triển các khu xử lý, tái chế chất thải liên huyện, liên tỉnh. Tăng cường các giải pháp cải tạo, bảo vệ môi trường đất, nước và đa dạng sinh học, đặc biệt đối với đất sản xuất nông nghiệp bị suy thoái... 

Quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên hiện có, nâng cao chất lượng và năng lực phòng hộ của rừng đầu nguồn; Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ rừng nhằm cải thiện sinh kế đặc biệt tại vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên; Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên-Văn Bàn...Chủ động nguồn lực cho bảo tồn đa dạng sinh học, vườn thực vật nhằm bảo tồn hệ sinh thái, các loài quý hiếm. Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất công nghiệp. Triển khai thực hiện các biện pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất và sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ trọng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, giảm tỷ trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch, không phát triển các dự án nhiệt điện than mới sau năm 2030. 

 

 

Trần Tuấn 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline