Hotline: 0941068156

Thứ bảy, 24/02/2024 05:02

Tin nóng

Đề xuất 3 nhóm nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Hải Dương: Nhiều cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Bàng cổ thụ trên 100 năm ở Thừa Thiên-Huế được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên cơ bản được khống chế

Trôi cổ thụ gần 500 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hai cây cổ thụ gần 200 năm tuổi ở Hải Dương được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí phục vụ sản xuất điện

Hà Nội và TP. HCM cấm nhiều tuyến đường phục vụ sự kiện trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa

Đa cổ thụ gần 500 năm ở Vĩnh Phúc được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cung ứng xăng dầu, đặc biệt trong dịp Tết

Hàng chục cây cổ thụ đủ tiêu chuẩn công nhận Cây Di sản Việt Nam

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua

Thủ tướng Chính phủ lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phóng sinh, đặc biệt là các loài ngoại lai

12 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024

Việt Nam tạo nhiều dấu ấn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm

Loạt nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường cần làm trong năm 2024

[Tường thuật] Việt Nam và thế giới chào đón năm 2024

Môi trường toàn cảnh năm 2023

Thứ bảy, 24/02/2024

Hải Dương khắc phục ô nhiễm môi trường tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chủ nhật, 01/10/2023 08:10

TMO - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đoạn sông bị ô nhiễm môi trường trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, tổng lượng nước thải phát sinh vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn là 118.504 m3 /ngày đêm. Trong đó nước thải sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư tập trung chiếm tỷ lệ 80%, nước thải của các khu công nghiệp chiếm hơn 9%, còn lại là nước thải của cơ sở ngoài khu, cụm công nghiệp, nước thải y tế…

Những năm gần đây kết quả quan trắc và phân tích môi trường tại 22 vị trí trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (thuộc 124 km kênh trục chính) và 26 vị trí trên hệ thống kênh nhánh nội đồng cho thấy chất lượng nước sông tại các vị trí lấy mẫu thường xuyên có một số thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép.  Cụ thể kết quả phân tích gần đây nhất vào quý II năm 2023 trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tại một số vị trí quan trắc có các thông số NH4 + -N (vượt quy chuẩn 13,9 lần), NO2 - -N (vượt 12,7 lần), E.Coli (vượt 21 lần). Ngoài ra, các vị trí lấy mẫu trên các kênh nhánh có tiếp nhận nước thải của các khu dân cư, làng nghề… trước khi chảy vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải cũng có nhiều thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được xử lý triệt để. 

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng rà soát các Quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên quan đến nước thải; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải theo hướng nghiêm ngặt hơn so với quy chuẩn Việt Nam. Cùng với đó, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông nhánh trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và tổ chức thực hiện theo quy định; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đoạn sông bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành khẩn trương rà soát, tích hợp các khu xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải tập trung vào Quy hoạch tỉnh; điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu đối với toàn bộ các nguồn thải phát sinh nước thải ra hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (đặc biệt là các kênh: Đoàn Thượng, T1, T2, Tứ Thông, Sặt Phủ,…) để phục vụ cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý, kiểm soát và giám sát nguồn thải trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Hải Dương kiên quyết không cấp phép môi trường đối với các dự án, cơ sở không đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định; tạm dừng thu hút các dự án đầu tư thuộc nhóm ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 2/2/2021 của UBND tỉnh; kiên quyết không cấp phép đầu tư đối với các dự án, cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định, đặc biệt là các dự án, cơ sở không có biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam về nước thải cho phép trước khi xả ra hệ thống Bắc Hưng Hải.

Công tác xử lý, thu gom rác thải trên các kênh, mương... được các lực lượng đẩy mạnh triển khai. 

Bên cạnh đó, tiếp tục cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung từ nguồn đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2023-2025, 2026-2030), đảm bảo đến năm 2030, thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đạt quy chuẩn Việt Nam về chất thải cho phép trước khi xả ra môi trường. Trước mắt, ưu tiên dự án đầu tư cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung có hoạt động xả thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải; triển khai các dự án đầu tư cho việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đoạn sông bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát lại các làng nghề về công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng về bảo vệ môi trường; đề xuất phương án, kế hoạch, lộ trình xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với các làng nghề chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải phát sinh từ các làng nghề phải được thu gom, xử lý toàn bộ đạt Quy chuẩn Việt Nam về nước thải cho phép trước khi xả ra hệ thống Bắc Hưng Hải.

Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường; xử lý nghiêm đối với hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải; tăng cường kiểm tra, trinh sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay các hành vi, hoạt động của các cơ sở xả thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Đối với 7 huyện, thành phố có hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đi qua, lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân thì các cơ quan, đơn vị cần xác định các nguồn xả nước thải vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; rà soát hệ thống thoát nước thải của khu dân cư cũ, làng nghề, cơ sở chăn nuôi dọc hai bên bờ sông Bắc Hưng Hải và đề xuất mô hình trạm xử lý nước thải tập trung phù hợp với thực trạng thoát nước thải, điều kiện kinh tế, điều kiện quản lý vận hành, tập quán sinh hoạt của khu vực nông thôn để triển khai xây dựng đảm bảo về môi trường, hiệu quả kinh tế, thuận lợi cho công tác quản lý vận hành.

Theo đánh giá chung của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nguồn nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước tưới cho 110.000 ha đất canh tác, nước phục vụ nuôi trồng thủy sản cho 12.000ha; làm suy giảm chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho hơn 3 triệu người dân và các khu công nghiệp tập trung thuộc 4 tỉnh, TP gồm: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội. Đồng thời, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trên hệ thống lưu vực.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên chỉ rõ, ô nhiễm nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã tăng lên hàng năm cả về phạm vi và mức độ, đặc biệt là ô nhiễm chất hữu cơ, nitrit, amoni và vi sinh vật. Toàn hệ thống có 83 kênh chính và kênh nhánh bị ô nhiễm, trong đó 40/83 kênh mương bị ô nhiễm rất nghiêm trọng và nghiêm trọng, nước kênh đen đặc, mùi hôi thối, không có sinh vật nào có thể sinh sống; 23/83 kênh, mương bị ô nhiễm ở mức trung bình có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp; 20/83 kênh, mương bị ô nhiễm nhẹ có thể tạo nguồn cấp nước sinh hoạt nhưng phải xử lý theo quy định, chủ yếu là các kênh, mương lấy được nước từ các sông ngoài.

 

 

Mạnh Cường 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline