Hotline: 0941068156

Chủ nhật, 29/01/2023 06:01

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chủ nhật, 29/01/2023

Chủ động phương án phòng, chống cháy rừng mùa khô

Thứ tư, 18/01/2023 10:01

TMO - Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Bình Phước tăng cường triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống cháy rừng (PCCR). Cùng với đó, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ PCCR giữa các lực lượng và các đơn vị có liên quan được triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra một cách hiệu quả.  

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy rừng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng và ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra trong cao điểm mùa khô năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm về công tác PCCCR; chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Hoàn thành các nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 và các hạng mục PCCCR năm 2022; hướng dẫn UBND cấp xã được giao quản lý đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê và chủ rừng lập phương án PCCCR năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ gửi cấp thẩm quyền tham gia ý kiến để hoàn thiện phương án và tổ chức thực hiện. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục duy trì hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) ở địa phương nhằm thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm về phá rừng, cháy rừng trên địa bàn quản lý. 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, cháy rừng trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo, đôn đốc việc kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng, bao gồm cả các chủ dự án được cấp có thẩm quyền giao đất trồng rừng, trồng cây cao su thực hiện tốt việc phòng chống cháy rừng và tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy rừng. 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, địa phương triển khai hiệu quả phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh họa: QN)  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh năm 2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, các đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về an toàn PCCCR và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ.

Phối hợp Đài Khí tượng thủy văn; Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống khu vực trọng điểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp cấp bách về an toàn phòng, chống cháy rừng. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và trên chương trình cảnh báo cháy rừng trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước vào buổi trưa sau chương trình thời sự; thông tin ngay khi có cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại 0913.992.768 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Duy trì hoạt động của Đội Cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh trong việc phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện tổ chức các đợt kiểm tra tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, yêu cầu các chủ rừng phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng theo quy định và thực hiện tốt việc bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm về phá rừng, cháy rừng để kịp thời phát hiện, xử lý. Thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng theo đúng quy định tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR, nhất là các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để kiểm soát chặt chẽ người vào các khu rừng, phát hiện kịp thời điểm cháy; hướng dẫn khách tham quan du lịch đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng tại những khu di tích, danh lam thắng cảnh. Tổng hợp tình hình phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện Phương án diễn tập PCCCR cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng, phương tiện chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm lâm trong công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm. 

 

 

Thanh Nga 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline