Hotline: 0941068156

Thứ hai, 15/04/2024 00:04

Tin nóng

Cây nghiến Di sản - Tài sản vô giá của núi rừng Lâm Bình

Tam Kỳ (Quảng Nam): Đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với quần thể 9 cây sưa cổ thụ

Cần cơ chế bảo tồn, phát huy giá trị Cây Di sản Việt Nam

Phát hiện 6.978 vụ vi phạm về môi trường trong 3 tháng đầu năm 2024

Hải Dương: Cây muồng ràng ràng 300 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Thanh Oai (Hà Nội): 5 cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Giờ Trái đất 2024: Cả nước tiết kiệm được 428.000 kWh

Quần thể 9 cây sưa cổ thụ ở Tam Kỳ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hải Phòng: Bồ đề và bàng cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

6 cổ thụ ở Tam Nông được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cuộc thi viết về Cây Di sản Việt Nam: Lan tỏa thông điệp bảo vệ cảnh quan, môi trường ứng phó biến đổi khí hậu

Phát động cuộc thi viết về Cây Di sản Việt Nam

Khẩn trương ứng phó cao điểm xâm nhập mặn

Cẩm Phả (Quảng Ninh): Nhiều cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Vĩnh Phúc: Duối cổ thụ hơn 700 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cây Di sản - Báu vật nghìn năm tuổi giữa núi rừng Na Hang

Hàng trăm cây cổ thụ ở Lạng Sơn được công nhận quần thể Cây Di sản Việt Nam

Tuyên Quang: 2 nghiến cổ thụ hơn 1.000 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Loạt hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới

Sôi nổi hoạt động 'Cây Di sản Việt Nam'

Thứ hai, 15/04/2024

Triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm môi trường không khí

Thứ tư, 25/01/2023 12:01

TMO - Tỉnh Điện Biên hướng đến mục tiêu tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu các nguồn phát sinh khí thải, giảm thiểu tác động bất lợi tới sức khoẻ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển bền vững. 

Theo đó, địa phương này sẽ triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi PM10 và PM2,5 tại các nguồn thải chính (tập trung vào nguồn công nghiệp, năng lượng, giao thông và xây dựng). Phấn đấu 100% các cơ sở phát sinh nguồn khí thải lớn tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và các quy định của pháp luật phải thực hiện đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục với các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

Tăng cường năng lực kiểm soát khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam cũng như công tác giám sát chất lượng môi trường không khí thông qua triển khai dự án đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục để cập nhật, cung cấp thông tin diễn biến chất lượng môi trường không khí đến cộng đồng; giám sát thường xuyên các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thông số VOCs, HC.

Nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu phát thải khí thải. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 20/7/2007; tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học và đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nhiên liệu sinh học. Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng.

Các ngành chức năng phối hợp kiểm soát chất lượng môi trường không khí từ hoạt động khai thác khoáng sản, chế biến vật liệu xây dựng. Ảnh: Minh Chính. 

Khuyến khích đầu tư, thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; thẩm định chặt chẽ và hạn chế các dự án đầu tư có phát thải khí thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đầu tư, xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống thiết bị xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí. Thực hiện việc kiểm kê khí thải công nghiệp (bao gồm cả việc kiểm kê bụi PM10 và PM2,5); lắp đặt vận hành thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục cho các cơ sở công nghiệp có nguồn khí thải công nghiệp lớn theo quy định

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các nguồn phát sinh khí thải tại vùng nông thôn, ưu tiên kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp. Hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục; thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh. Khuyến khích sử dụng khí nén tự nhiên làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông, tăng số lượng taxi, xe bus sử dụng nhiên liệu khí nén tự nhiên.

Rà soát, cân đối nguồn ngân sách cho các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trang thiết bị quan trắc, thiết bị vận hành cơ sở dữ liệu, quản lý dữ liệu về khí thải; đầu tư lắp đặt bổ sung các trạm quan trắc tự động, liên tục, bố trí các điểm quan trắc không khí xung quanh tại các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm không khí cao. Huy động các nguồn lực đầu tư ngoài vốn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác cho quản lý chất lượng môi trường không khí.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí tại các công trường xây dựng, cơ sở công nghiệp, y tế và giao thông vận tải. Tăng cường công tác kiểm định khí thải đối với các phương tiện giao thông đường bộ, đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Quan trắc môi trường là một trong những nhiệm vụ được các đơn vị chú trọng triển khai. Ảnh: MC 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục ; thực hiện kết nối và truyền dẫn số liệu quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí xung quanh về Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định. Công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quản lý vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử của sở và phương tiện truyền thông của tỉnh, cập nhật số liệu chất lượng môi trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia về quan trắc môi trường; kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân trong trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khoẻ người dân.

Sở Giao thông vận tải hằng năm tiến hành rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát bụi, khí thải trong hoạt động giao thông thuộc phạm vi quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng; tham mưu xây dựng phát triển giao thông vận tải, hệ thống giao thông vận tải thân thiện với môi trường phù hợp với Chương trình, đề án cấp Quốc gia do Bộ Giao thông vận tải tham mưu xây dựng. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là các giải pháp hiệu quả đảm bảo ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu bụi, khí thải trong hoạt động xây dựng công trình giao thông.

Sở Xây dựng phối hợp thực hiện, hướng dẫn, rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát bụi, khí thải trong hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch đô thị đảm bảo tỉ lệ cây xanh, mặt nước trong đô thị theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá trình độ công nghệ của các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến trên địa bàn tỉnh; lập danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến có trình độ công nghệ đã lạc hậu, công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc cấm chuyển giao; tham mưum với UBND tỉnh giải pháp xử lý. Ưu tiên định hướng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về quản lý và kiểm soát chất lượng không khí; đề xuất, tham mưu các giải pháp, chính sách hỗ trợ thay thế các trang thiết bị công nghệ lạc hậu, hết niên hạn, khuyến khích các dự án sử dụng thiết bị, công nghệ thân thiện với môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở có nguồn phát sinh bụi, khí thải lớn, có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có). Kịp thời phản ánh thông tin về ô nhiễm, sự cố môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định. Phối hợp đề xuất các điểm quan trắc vào chương trình quan trắc tỉnh, kịp thời đề xuất bổ sung điểm quan trắc hoặc điểm cần tăng tần suất quan trắc do có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

 

 

 

Thanh Nga 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline