Hotline: 0941068156

Thứ hai, 15/08/2022 01:08

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ hai, 15/08/2022

Tiếp tục hoàn thiện Đề án về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thứ sáu, 05/08/2022 19:08

TMO – “Chúng ta không nên hiểu một cách hạn hẹp là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng nhất với chuyển đổi số, kinh tế số hay cách mạng công nghiệp 4.0 mà cần phân biệt rõ các nội hàm, vấn đề công nghệ...”.

Thời gian vừa qua, sau khi xây dựng kế hoạch triển khai công việc cũng như quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên, tuy thời gian không nhiều nhưng Ban Chỉ đạo đã triển khai được một khối lượng công việc rất lớn, đúng kế hoạch. Trên cơ sở Đề cương Đề án và các báo cáo chuyên đề của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, Thường trực Ban Chỉ đạo đã giao Tổ biên tập nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, chắt lọc xây dựng dự thảo Báo cáo Đề án.

Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, hiệu quả đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu trong Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu quan điểm: “Chúng ta không nên hiểu một cách hạn hẹp là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng nhất với chuyển đổi số, kinh tế số hay cách mạng công nghiệp 4.0 mà cần phân biệt rõ các nội hàm, vấn đề công nghệ...”.

Theo ông Trần Tuấn Anh, các khâu liên quan đến chủ trương và chính sách cần cụ thể hóa hơn nhằm giải quyết được đúng nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Nếu không có giải pháp đủ mạnh, quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ thì sẽ lãng phí nguồn lực, không đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, cần có sự phân tích đầy đủ về tồn tại hạn chế, làm rõ vai trò của các chủ thể, từ đó đặt ra các mục tiêu rõ ràng cũng như có giải pháp đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, nhất là những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, nhất là những vấn đề cần kế thừa, phát triển, những quan điểm, giải pháp mới cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra. 

 

 

Vũ Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline