Hotline: 0941068156

Thứ bảy, 24/02/2024 06:02

Tin nóng

Đề xuất 3 nhóm nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Hải Dương: Nhiều cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Bàng cổ thụ trên 100 năm ở Thừa Thiên-Huế được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên cơ bản được khống chế

Trôi cổ thụ gần 500 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hai cây cổ thụ gần 200 năm tuổi ở Hải Dương được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí phục vụ sản xuất điện

Hà Nội và TP. HCM cấm nhiều tuyến đường phục vụ sự kiện trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa

Đa cổ thụ gần 500 năm ở Vĩnh Phúc được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cung ứng xăng dầu, đặc biệt trong dịp Tết

Hàng chục cây cổ thụ đủ tiêu chuẩn công nhận Cây Di sản Việt Nam

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua

Thủ tướng Chính phủ lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phóng sinh, đặc biệt là các loài ngoại lai

12 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024

Việt Nam tạo nhiều dấu ấn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm

Loạt nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường cần làm trong năm 2024

[Tường thuật] Việt Nam và thế giới chào đón năm 2024

Môi trường toàn cảnh năm 2023

Thứ bảy, 24/02/2024

Tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, 21/01/2023 22:01

TMO - Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn... 

Địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2025 tối thiểu 70% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 45% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Hoàn thành hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đồng bộ trên toàn tỉnh, ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn, 95% rác thải được thu gom, xử lý, triển khai 1-2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện với công nghệ phù hợp.

Ít nhất 50% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 100% số đơn vị cấp huyện có triển khai ít nhất 01 mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả. Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.  Có 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng triển khai phương án đảm bảo vận hành an toàn các công trình cấp nước sạch nông thôn. Ảnh: TH 

Có 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý theo quy định. 100% số huyện có đề án cải tạo chất lượng môi  trường nước mặt khu vực công cộng và có mô hình xây dựng hoặc cải tạo cảnh quan ao hồ. Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm theo quy định; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về an toàn thực phẩm.  Có trên 95% hộ gia đình nông thôn và 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Trong đó, đối với nhiệm vụ cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung rà  soát, điều chỉnh và cập nhật nội dung cấp nước sạch nông thôn vào quy hoạch nông thôn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, suy thoái nguồn nước. Tiếp tục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung đã có (trong đó tập trung nâng cấp công nghệ xử lý chất lượng nước, nâng công suất, mở rộng mạng lưới cấp nước, ổn định nguồn nước khai thác trong điều kiện ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu).

Khẩn trương thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư bằng vốn doanh nghiệp, sau khi những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ: Dự án Nhà máy nước sạch Phúc Bình; Dự án Nhà máy cấp nước sạch Sông Hồng; Dự án Nhà máy nước Sông Lô; Dự án cấp nước sạch cho các xã trên địa bàn huyện Tam Đảo và huyện Lập Thạch đầu tư, để các dự án này được bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2025 nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung.

Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung bằng nguồn ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư bao gồm: Bổ sung tuyến ống cấp nước các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, Dự án mở rộng cấp nước cho xã Hồng Châu từ công trình cấp nước tập trung liên xã Liên Châu - Hồng Phương huyện Yên Lạc, Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2020/NĐ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, trong đó: Thực hiện hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn cho các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục thực hiện. Thực hiện hỗ trợ giá nước cho người dân nông thôn nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Vĩnh Phúc sẽ đầu tư mạnh để nâng cấp chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác trước khi đưa về khu xử lý tập trung 

Đối với công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung triển khai hiệu quả Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải trên địa bàn các huyện, thành phố. Năm 2022, thực hiện trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo; Năm 2023, thực hiện trên địa bàn các huyện Yên Lạc, Lập Thạch và Sông Lô; Năm 2024, thực hiện trên địa bàn thành phố Phúc Yên, huyện Vĩnh Tường và huyện Bình Xuyên.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn các huyện, thành phố, xây dựng mô hình phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với địa phương và mục đích sử dụng chất thải sau phân loại.  Phê duyệt giá dịch vụ xử lý rác thải của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng kế hoạch điều tiết thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh và tổ chức đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn các huyện, thành phố. Thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn các huyện, thành phố. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng môi trường các bãi chôn lấp rác tạm đã được cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng môi trường các bãi chôn lấp rác tạm đã được cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Hoàn thành xây dựng 14 trạm xử lý nước thải phân tán khu vực nông thôn (dọc sông Phan), thuộc hợp phần 2, Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (gồm 12 trạm ở huyện Vĩnh Tường, 01 trạm ở huyện Yên Lạc và 01 trạm ở huyện Tam Dương) và đưa vào khai thác, sử dụng; đánh giá hiệu quả để làm cơ sở đề xuất, triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Tập trung triển khai các dự án nạo vét, cải tạo các thủy vực tiếp nhận nước thải bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hết năm 2024 hoàn thành 100% số thủy vực đã đăng ký (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết trước thời hạn 01 năm). Triển khai thí điểm một số mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn áp dụng công nghệ sinh thái, chi phí thấp, thiết kế đơn giản, dễ xây dựng, sử dụng, vận hành.

Bảo vệ cảnh quan môi trường là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát quy hoạch làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề, cải tạo và phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường kéo dài ra khỏi khu dân cư, làng nghề. Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn phù hợp đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường với từng làng nghề truyền thống, tập trung vào nhóm các làng nghề mộc, rèn, tái chế nhựa, tái chế bông vải sợi.

Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn, thu hút doanh nghiệp đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung quy mô liên xã, liên huyện ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ với quy mô phù hợp, trong đó có phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình.

Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án cấp huyện về cải tạo chất lượng và cảnh quan môi trường nước mặt khu vực công cộng; tổ chức theo dõi diễn biến chất lượng nước ao, hồ công cộng nằm trong khu dân cư nông thôn; cải tạo cảnh quan và khôi phục chất lượng môi trường nước khi bị ô nhiễm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình cải tạo cảnh quan theo hướng đa chức năng. Tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường trồng hoa, cây xanh phân tán tại các khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, gắn xây dựng cảnh quan môi trường với phát triển du lịch nông thôn và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

 

 

Thu Hoài 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline