Hotline: 0941068156

Chủ nhật, 29/01/2023 06:01

Tin nóng

Nhiều trạm quan trắc không khí “lười” nảy số?

Chi gần 210 tỷ đồng nạo vét các tuyến đường thủy trọng điểm

Cần quyết liệt hơn trong “phân loại rác tại nguồn”

“Kinh tế xanh”: Ngành thủy sản cần làm gì để giảm lượng rác thải đổ ra biển?

Đảm bảo an ninh môi trường vì các thế hệ người Việt

Buýt điện đầu tiên chính thức lăn bánh

Công bố báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành năm 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư 21 cụm cảng thủy hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Định hướng phát triển kinh tế biển xanh

Trẻ em cần được tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đối khí hậu

Cần giải pháp để người dân thích ứng an toàn với thiên tai

Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bảo vệ tài nguyên nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chưa 'khai tử' xe thô sơ, ba bánh

Đến năm 2030 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và xây dựng văn hoá môi trường hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

TP. HCM: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chủ nhật, 29/01/2023

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường

Thứ tư, 18/01/2023 04:01

TMO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 138 QĐ/UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, vận hành, các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, vận hành hệ thống.  Đối tượng áp dụng với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị quản lý, vận hành các hệ thống quan trắc quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường, trạm quan trắc tự động, liên tục về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh có kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy chế các trạm trung tâm và các Trạm cơ sở phải kết nối thông suốt, hoạt động liên tục, đồng bộ và đưa ra cảnh báo đến cơ quan quản lý, vận hành một cách kịp thời, chính xác; quá trình vận hành hoạt động của hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường đảm bảo về bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu.

Ảnh minh họa 

Chủ nguồn thải sau khi hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục phải kết nối dữ liệu về Trạm trung tâm để quản lý dữ liệu, giám sát quá trình xả thải. Việc kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của các chủ nguồn thải được thực hiện theo quy trình sau Chủ nguồn thải vận hành thử nghiệm để kiểm tra tính ổn định của hệ thống; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị nếu chưa đạt để đảm bảo hệ thống được vận hành đạt yêu cầu.

Trước khi đưa vào vận hành chính thức hệ thống quan trắc tự động, liên tục của Trạm cơ sở, chủ nguồn thải phải gửi hồ sơ liên quan về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và cho phép hoạt động . Đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục về nước thải, yêu cầu cơ bản theo quy định tại Điều 33, Đặc tính kỹ thuật theo Điều 34, Quản lý vận hành theo Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT- BTNMT. Đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục về khí thải, yêu cầu cơ bản theo Điều 36; đặc tính kỹ thuật theo Điều 37; quản lý vận hành theo Điều 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế về điều kiện hoạt động của hệ thống quan trắc tự động, liên tục tại Trạm cơ sở. Trường hợp hệ thống quan trắc tự động, liên tục tại trạm cơ sở đủ điều kiện hoạt động thì cho phép kết nối về trạm trung tâm và xác nhận việc kết nối. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ nguồn thải khắc phục đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý hoặc giao đơn vị chức năng thực hiện quản lý, vận hành hệ thống nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của tỉnh. Cơ quan quản lý dữ liệu có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi, lưu trữ đầy đủ, an toàn các dữ liệu quan trắc được truyền về từ các Trạm cơ sở và thực hiện các quy định theo quy chế này.

Trạm cơ sở, Chủ nguồn thải có trách nhiệm quản lý, lập hồ sơ theo dõi, nhật ký vận hành, lưu trữ, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động, liên tục tại cơ sở; sử dụng dữ liệu đúng mục đích, thông báo kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện sai sót của dữ liệu. Việc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường với đơn vị bên ngoài hệ thống quan trắc tự động, liên tục phải được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường; không được gây ảnh hưởng đến an ninh và hoạt động của toàn bộ hệ thống quan trắc tự động, liên tục, có các biện pháp phòng chống xâm nhập bất hợp pháp từ bên ngoài...

 

 

Đức Long 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline